Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu przez firmę Murallo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działalności eksportowej Wnioskodawcy poprzez aktywne wejście na nowe rynki eksportowe i zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności Wnioskodawcy.
Oferta eksportowa Murallo Sp. z o.o. obejmuje programowanie, tworzenie systemów webowych, integrację systemów czy tworzenie systemów zabezpieczających oraz e-commerce na indywidualne zlecenia klientów firmowych oraz korporacyjnych.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
tel: 725 055 200

 Projekttitel: Starten der Ausfuhr auf dem Murallo


Das Hauptziel des Projektes ist es, das Exportgeschäft des Antragstellers durch die aktive Erschließung neuer Exportmärkte stärken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Antragstellers.
Export Angebot Murallo Sp. mit ò.ó Es umfasst die Programmierung, die Erstellung von Web-basierten Systeme, Systemintegration und die Schaffung von Sicherheitssystemen und E-Commerce für einzelne Aufträge und Unternehmensgeschäftskunden .

Zuschuss: 325 000,00
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte:
Tel: 725 055 200

 Project Title: Start of export by Murallo Sp. zoo.


The main objective of the project is to strengthen the export business of the Applicant by actively entering new export markets and increase the international competitiveness of the Applicant.
Export offer Murallo Sp. zoo. It includes programming, the creation of Web-based systems, systems integration and the creation of security systems and e-commerce for individual orders and corporate business customers.

Grant amount: 325 000.00 zł

Card project on web.gov Card

If you have questions, please contact:
tel: 725 055 200

 

Zapytania ofertowe

Zakup baz danych – rynek niemiecki i rynek brytyjski

Zakup usług doradczych na rynek niemiecki i rynek brytyjski

Zakup usługi opracowania strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek niemiecki i brytyjski

Zakup usług promocyjnych i informacyjnych na rynkach: niemieckim i brytyjskim
Wizytówka projektu na stronie web.gov.pl

Wizytówka

 

Polska ogólna